פרויקט עין הנציב- מערכות ביתיות

מקום הפרויקט:

קיבוץ עין הנציב

היקף הפרויקט:

4 בתים פרטיים

אופי הפרויקט:

התקנת מערכות ביתיות על בתים בהרחבה

אופי הפעילות:

התקנה קומפלט, משלב האישורים והתכנון, רכש הציוד, התקנת קונסטרוקציה, פאנלים ועבודות החשמל עד לחיבור המערכת לרשת החשמל.